Concurs

 

Concursul nostru a luat sfârșit! Câștigătorul marelui premiu este domnul Dorin Mehedintu.

Lista cu fericiții câștigători (cu numele lor de pe Facebook) ale celor 50 de pachete cu produse Coseli este următoarea: Besna Florentina, Sin Elena, Ramona Ramo Mona Nistora, Ionut Gemanar, Freya De Vries, Maria Otilia Dinu, Nicolae Nita, Lucica Agache, Gia Love, Dan Punguta, Nicuta Aura Dogaru, Cristina Ramona, Marculescu Octavia, Liliana Oprea, Butnaru Mihaela, Gabriela Vasilescu, Ghita Niculae, Elisabeta Sin, Sergiu Dragomir, Butnaru Emil, Georgiana Loredana Lazar, Livia Dragoi, Viorica Apostol, Maria Ciufu, Gigi Gaman, Constanta Hoge, Ionica Nistora, Bianca Fetic, Elena Ghita, Lazar Ioana, Nemeth Carmen, Elena Zaharia, Mihaela Luca, Ciobanu Ion, George Geo, Cristina Popescu, Gheorghe Maria Corina, Rodica Granpier, Claudia Nicolae, Tudose Elena, Brindusa Aluculesei, Aileni Flavius, Dumitra Lazar, Elena Tabarcea, Bianca Andreea, Teodora Nistora, Lacra Lacry, Boariu B Stela, Mihaela Petronela, Maria Dragu.

 

Regulament oficial al concursului

Te sarbatoresti? Coseli te rasfata!

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului
1.1. Organizatorul concursului „Te sarbatoresti? Coseli te rasfata!”  este compania
S.C. Coseli S.A. cu sediul in Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43, CIF RO1974954, inregistrata in Registrul Comertului sub. Nr. J22/2341/1992, cont RO71BRDE240SV07986492400 deschis la Banca BRD, (denumita in continuare “organizator” sau S.C. Coseli S.A.), avand numar de operator de date personale 17648.
1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare "Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos.
1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul  www.coseli.ro si pe pagina de facebook - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, pe adresa de email contact@webmagnat.ro pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Articolul 3.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa autentificarea si publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe site-ul web www.coseli.ro si pe pagina de facebook - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/
1.5. Concursul se va derula prin intermediul companiei S.C. WebMagnat S.R.L. – agentie web design si publicitate, cu sediul social in Iasi, str. Splai Bahlui, Mal Stang, nr. 37, înregistrata la Registrul Comertului Iasi cu numarul J22/3595/2007, CUI 22991354, reprezentata de Coroama George Delian, in calitate de Administrator si inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand nr. inregistrare ANSPDCP: 31545 (denumita in continuare “Agentia organizatoare”).
1.6. Agentia organizatoare va colecta datele cu caracter personal ale participantilor si va face toate demersurile necesare in vederea desfasurarii in conditii optime a concursului.
1.7. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite un mesaj la adresa de e-mail marketing@coseli.ro  sau la sediul organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos.
Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

 

Articolul 3. Durata Concursului
3.1. Concursul se desfasoara in perioada 16 august 2017 (ora 00:00:01) si pana la data de 13 septembrie 2017, ora 23:59:59, pe pagina oficiala de companie – reteaua sociala Facebook - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/
3.2. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.
 

Articolul 4. Dreptul de Participare
4.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice majore, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
4.2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
iii. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Concurs.
4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.
4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs.

 

Articolul 6. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea in Concurs
6.1. Participantii se pot inscrie in concurs oricand, incepand cu data de 16 august 2017, (ora 00:00:01) si pana la data de 13 septembrie 2017, ora 23:59:59.
6.2. Un participant poate participa la toate premiile.
6.3. Conditia minima pentru ca un participant sa intre in concurs este sa reactioneze la postarea concursului cu un like&share.

 

Articolul 7. Premiile Concursului
7.1. In cadrul Concursului se vor acorda, urmatoarele premii:
- 5000 de vouchere de cumparaturi in valoare de 50 lei, care vor putea fi valorificate achizitionand produse Coseli din magazinul online - www.coseli.ro., pana la 01.12.2017. (Pentru ca voucherul sa poata fie utilizat, valoarea cumparaturilor  din magazinul online - www.coseli.ro. trebuie sa fie de minim 200 lei)
- 50 de pachete cu produse alimentare Coseli plus un magnet de frigider cu fotografia personalizata - in valoare de 30 lei. Fotografia va fi furnizata de catre participant.
- 1 excursie la Iasi in valoare de 1000 lei - in perioada 20 - 21 octombrie 2017.
 

Articolul 8. Mecanismul de acordare a premiilor
8.1. Desemnarea castigatorilor se va face astfel:
a) cele 5000 de vouchere (electronice) de cumparaturi in valoare de 50 lei vor fi acordate daca se indeplineste conditia minima de a da like&share la postarea concursului de pe pagina oficiala Coseli

https://www.facebook.com/CeEsteEsential/  
b) cele 50 de pachete cu produse alimentare Coseli plus un magnet de frigider cu fotografia personalizata  - se vor acorda participantilor care indeplinesc urmatoarele conditii:
*cumpara cel putin un produs Coseli cu ajutorul caruia gatesc un preparat
*realizeaza o fotografie cu produsul Coseli si preparatul realizat si o posteaza pe pagina de companie Coseli - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/
c) excursia la Iasi - se va acorda in urma unei trageri la sorti, organizata pe https://www.random.org/ si va include toti participantii care s-au inscris la concurs in peroada 16 august 2017 (ora 00:00:01) si pana la data de 13 septembrie 2017.
8.2. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor celor 50 de pachete cu produse alimentare Coseli si a  marelui premiu se va efectua in data de 15 Septembrie 2017, la sediul Organizatorului, la ora 14.00.
8.3. In total vor fi desemnati 5051 de castigatori, distribuiti astfel:
- 5000 de vouchere (electronice) de cumparaturi in valoare de 50 lei
- 50 de pachete cu produse alimentare Coseli plus un magnet de frigider personalizat
- 1 excursie la Iasi pentru 2 persoane ce include: cazare 1 noapte la hotel, tur ghidat al orasului, vizita la Palatul Culturii, pranz la Restaurant Panoramic, vizita la compania Coseli, vizita si degustare de vinuri la o crama.  (Transportul nu este inclus).  
8.4. Castigatorii  premiilor desemnati prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.5. Transportul pentru produsele cadou este asigurat de organizator.  
8.6. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.7. Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
8.8. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.


Articolul 9. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor
9.1. In data de 15 Septembrie 2017 se vor acorda castigatorilor premiile mai sus mentionate.
9.2. In termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, Organizatorul va incerca sa ii contacteze, telefonic sau prin e-mail. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund la telefon sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea e-mailului), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua.
9.3. Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.

9.4. Daca potentialul castigator nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nr. de telefon nu este alocat, este gresit, etc) sau  nu si-a revendicat sau refuza premiul sau  nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si  vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa fie redistribuit rezervelor in ordinea extragerii.

9.5. Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

9.6. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.
9.7. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

9.8. Prin e-mailul de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 18 ani impliniti. De asemenea, prin acelasi e-mail isi va asuma si transmite in scris acordul sau personal pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
9.9. Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
9.10. Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de 7 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
9.11. Inmanarea premiului de catre curier se va face in urma verificarii actului de identitate al
participantului declarat castigator sau a persoanei declarate de acesta ca avand dreptul de a primi coletul, in baza unui proces verbal de predare primire semnat personal de catre participantul declarat castigator sau de catre persoana responsabila. Procesul verbal va consemna si acordul castigatorului pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

 

Articolul 10. Raspunderea
10.1. Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

10.2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.3. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

- Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

- Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

- Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta.

10.4. Organizatorul prezentului Concurs:

- nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

- este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

- nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

- isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

 

Articolul 11. Protectia datelor cu caracter personal

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si a imputernicitiilor sai.

11.2. Astfel, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului garanteaza tuturor participantilor la Concurs (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

11.3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Articolul 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

11.4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma

prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau,persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Concurs, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

11.7. Prin participarea la Concurs participantii isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail, telefon catre Organizator implicata in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, ca acestea sa fie prelucrate si utilzate de catre Organizator.

11.8. Lista tuturor castigatorilor si a premiilor castigate va fi facuta publica pe site-ul www.coseli.ro si pe pagina oficiala de companie - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/  

11.9. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii nr. 677/2001.

 

Articolul 12. Taxe si impozite

12.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

Articolul 13. Incetarea Concursului inainte de termen

13.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul web www.coseli.ro.

 

Articolul 14. Forta Majora si Cazul Fortuit

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

14.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

14.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

-tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

-eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

14.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Articolul 15. Litigii

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele

judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

15.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

 

Articolul 16. Regulamentul Oficial

16.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.coseli.ro sau la adresa de e-mail contact@webmagnat.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3 sau a se vizita urmatoarea adresa de Internet: www.coseli.ro), sau prin cerere scrisa adresata

Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43.

*promoția nu este în niciun fel sponsorizată, susținută sau administrată de Facebook sau în asociere cu Facebook